Tagged: chậm lớn

Sữa Care 100 Plus dinh dưỡng thiết yếu cho trẻ Biếng ăn & Suy dinh dưỡng

Sữa Care 100 Plus dinh dưỡng thiết yếu cho trẻ Biếng ăn & Suy dinh dưỡng

Tại Việt Nam trẻ biếng ăn rất phổ biến đa số có dấu hiệu biếng ăn ngay từ khi dưới 3 tuổi và hậu quả là trẻ bị suy dinh dưỡng, giảm sức đề...